لینک های دسترسی

اقارب سرنشينان کشتي مصري با پوليس تصادم کردند


اقارب خشمگين سرنشينان کشتي مصري که در بحيرۀ احمر غرق شد، امروز در حالي با پوليس ضد شورش مقابله کردند که مايوسيت در مورد فقدان معلومات در بارۀ کساني که درين مصيبت مفقودالاثر شده اند، بيشتر شده ميرود.

صدها تن از اقارب سرنشينان در بند سفاجه اجتماع کردند که زره پوش هاي پوليس راه به بندر را مسدود کرده است. بعضي از اقارب سنگ پرتاب کردند و پوليس بتلافي ازان گاز اشک آوار پرتاب کرد.

کساني که از غرق شدن کشتي مصري در بحيرۀ احمر جان بسلامت برده اند عمله را ملامت ميکنند که حتي وقتي در کشتي حريق رخ داد آنها به پيشروي ادامه دادند.

آنها ميگويند وقتي دو ساعت بعد از حرکت کشتي از بندر دوبۀ عربستان سعودي در شام پنجشنبه، آتش سوزي برپا شد کشتي ۳۵ ساله بازگشت نکرد.

مقامات ميگويند واضح نيست که آيا حريق باعث غرق شدن کشتي شد يانه.

عملۀ نجات در حدود ۴۰۰ نفر را زنده يافته و نجات دادند و اجساد ۲۰۰ نفر را از آب برون نمودند. سرنوشت حد اقل ۸۰۰ نفر ديگر هنوز معلوم نيست.

XS
SM
MD
LG