لینک های دسترسی

اظهارات قوماندان قواي امداد عاجل بشري ايالات متحده در عمليات نجات مردم در کشمير


قوماندان قواي امداد عاجل ايالات متحده در عمليات نجات زلزله زدگان زلزله مدهش پاکستان ميگويد در اين هنگام که عساکر امريکائي براي خروج از ساحه در ماه آينده آمادگي مي گيرند ، ايالات متحده آخرين شفاخانه سيار براي عمليات هاي جراحي خودرا به پاکستان اعطا خواهند کرد .

اين شفاخانه هاي سيار که بنام مخفف واحد هاي « مش » ياد مي گردند ، ازسال ۱۹۴۵ باينطرف مورد استفاده اردو هاي ايالات متحده بوده است .

امير البحر مايکل لوفيور ميگويد : اردوي ايالات متحده ازاينکه جاي واحد هاي مش را در ايالات متحده واحد هاي خوردتر جراحي مي گيرد از بقاي واحد « مش» در پاکستان بسيار خرسند است .

اين واحد ۸۴ بستره « مش» ، تا کنون در مظفر آبا د مرکز کشمير پاکستان ، که بيشترين صدمات حاصله از زلزله ماه اکتوبر را متحمل شده بود ، فعال بود . لو فيور ميگويد اين شفاخانه سيار طي عمليات اش در ساحه بيش از ۱۸ هزار زخمي و مريض را تداوي کرده ا ست .

واحد « مش » در زمره اعطاي ساير تجهيزات به قيمت ۶ ميليون د الر است که براي ادامه عمليات تعاوني ايالات متحده به پاکستان هديه داده شده است .

XS
SM
MD
LG