لینک های دسترسی

قتل افراد پليس هند ذريعه  ماهويستهاي  ايالت چتيسگر


مقامات هندي ميگويند شورشيان مائويست ايالت چتيسگر ، امروز دوشنبه در حمله ۱۵۰ تن از تندروران شان بريک استيشن پليس ، دوتن از افراد امنيتي هند را کشته اند .

پليس ميگويد شور شيان کمونست چتيسگر موسوم به نکساليت ها ، در ناحيه جاشپور يک برج مخابرات را منفجر و لين هاي تيلفون را قطع کرده اند .

شورشيان نکساليت مخالف آنچه اند که اختناق و سرکوبي فقرا ذريعه حکومت و زمين داران مي خوانند .

مائويست ها اکثر بر افراد پليس و کارگران حکومتي حمله مي کنند .

XS
SM
MD
LG