لینک های دسترسی

ملاقات رهبران حماس  در قاهره


رهبران گروه تندرو حماس جهت انجام مذاکرات با مامورين مصري و بحث بر تشکيل يک حکومت جديد فلسطسيني وارد قاهره شده اند .

اين اولين بار است رهبران حماس بعد از پيروزي و کسب ۷۴ کرسي در پارلمان ۱۳۲ عضوي فلسطينيها در دو هفته قبل ، تشکيل جلسه ميدهند .

پارلمان جديداً انتخاب شده فلسطينيها قرار است هفته آينده يعني دقيقاً به تاريخ ۱۶ فبروري تشکيل جلسه دهد . هنوز روشن نشده حماس حکومت را به تنهائي خود تشکيل خواهدداد و يا آنرا در ائتلاف با حکومت محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطينيها تشکيل خواهد داد. انتظاربرده مي شود که آيا رهبران حماس تصميم بگيرند از توافقات قبلي فلسطينيها با اسرائيل متابعت کنند يانه ؟

ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل امروز دوشنبه اظهارداشت آماده است با محمود عباس تا هنگامي به مذاکره پردازد که که قواي خودرا با حماس يکجا نسازد .

بروز يکشنبه اسرائيل تصميم گرفت ۵۴ ميليون دالر عوايد جمع شده ازنزد فلسطيني ها را بعنوان ماليات و غيره ، که بعد از پيروزي انتخاباتي حماس قيد نگهداشته بود به اداره فلسطينيها بپردازد . اما اسرائيل مچنان ميگويد هرگاه حماس رهبري حکومت جديد فلسطيني را بدست گيرد پرداخت ماهانه اين عوايد به فلسطينيها متوقف خواهد شد .

XS
SM
MD
LG