لینک های دسترسی

ادامه  احتجاجات  عليه نشر کاريکاتورهاي پيامبر اسلام  برغم تقاضا ها  براي  حفظ آرامش


برغم تقاضا ها براي حفظ و نگهداشت آرامش در دولت هاي اسلامي، احتجاجات عليه نشر کاريکاتورهاي حضرت محمد پيامبر گسترش يافته است .

در افغانستان دراثرگلوله باري پليس براي متفرق ساختن مظاهره کنندگان ،سه تن از احتجاج کنندگان کشته شده اند در حاليکه در دهلي جديد محصلين مسلمان بيرق دنمارک را به آتش کشيدند در کشمير هند مردم در احتجاج عليۀ نشراين کاريکاتورها دکانها و شرکت ها را بستند .

در صوماليه يک نوجوان هنگامي کشته شد که احتجاج کنندگان بر افراد پليس حمله کردند .

در تهران احتجاج کنندان ایرانی بر سفارت اتریش بم های آتش زا پرتاب کردند در حاليکه در بيروت ودمشق طي دو روز گذشته احتجاج کنندگان دفاتر ديپلوماتيک را به آتش کشيدند .

درکشورهاي افريقايي مالي و نايجريا نيز تظاهراتي صورت گرفت اما اين احتجاجات نسبتاً صلح آميز بود . در ساير کشور ها بشمول اندونيزيا نيز احتجاجاتي بعمل لامد .

قصرسفيد در واشنگتن احتجاجات خشونت باررا محکوم کرد و از حکومات جهان تقاضا کرد براي فروکش کردن تشنجات اقداماتي را سر دست گيرند .

کارتون ها بشمول يکي ازآنها ، که حضرت محمد پيامبر اسلام را بشکلي نشان ميدهد که دستاري از بم بسردارد ، بار اول در ماه سپتانمبر در يک روزنامه دنمارکي نشر شد و بعد در بسياري از پايتخت هاي اروپائي دوباره بنشررسيد .

کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد از مسلمانهاي جهان تقاضا کرد عذر خواهي روزنامه دنمارکي را ، که بار اول کاريکاتور هاي پيامبر اسلام را پخش نمود ، قبول کنند . فيليپ دوسته بليزي وزير خارجه فرانسه نيز خواستار آرامش شد .

اين کارتون ها ، که مسلمانها آنرااهانت به پيامبر اسلام مي خوانند ، در ماه سپتامبر در يک روزنامه دنمارکي نشرشد وبعد در چندين شهر از کشور هاي اروپائي ، دوباره بنشر رسيد .

XS
SM
MD
LG