لینک های دسترسی

در انفجار بم حد اقل سيزده نفر در افغانستان هلاک گرديد


مامورين افغانستان ميگويند که يک بم افگن انتحاري سوار بر موتر سايکل باعث کشته شدن ۱۳ تن و جراحات سيزده نفر ديگر در قندهار گرديد

يوسف ستانيزي نطاق وزارت داخله ميگويد که اين انفجار غرفه پوليس را که در خارج عمارت ماموريت پوليس که از ان شديدا محافظت ميگردد از بين برد وي ميگويد که هفت تن از کشته شدگان را افراد پوليس تشکيل ميدادند و متباقي افراد ملکي بودند

اجساد مردگان و زخمي ها به شفاخانه نزديک انتقال دادند و منطقه توسط قواي افغان و کانادايي محافظت ميشود

مردي که خود را نطاق طالبان ميخواند ميگويد که تندروان مسلمان مسوول اين حمله بودند دريک حادثه جداگانه يک بم که به بايسکلي تعبيه شده بود در سپين بولدک در نزديکي پاکستان منتفجر گرديد که باعث جراحات يک تن از افراد ملکي شد

تشدد ها در افغانستان درحالي افزايش ميابد که ناتو امادگي ميگيرد که قواي حفظ صلح خود را در بخشهاي جنوبي سرکش جنوبي توسعه بدهد

XS
SM
MD
LG