لینک های دسترسی

خشونت ها بين سني ها و شيعيان در پاکستان ادامه دارد


مقامات پاکستاني ميگويند تعداد تلفات ناشي از تصادمات بين سني ها و شيعيان در شهر هانگو بحد اقل ۴۰ نفر بلند رفت.

مقامات محلي ميگويند باوجود تدابير شديد امنيتي، گلوله باري با اسلحۀ خفيفه و ثقيله در اطراف شهر هانگو ادامه داشت. خشونت هاي امروزي باعث قتل ۴ نفر ديگر شد که تعداد تلفات خشونت هاي روز عاشورا را از ۳۶ به ۴۰ بلند برد.

آفتاب شيرپاو، وزير داخلۀ پاکستان ديروز گفت تشنج شديد است ولي ملاهاي سني و شيعه، هردو، خواستار آرامش شده اند. او گفت قيود بر گشت و گزار وضع شده و نقاط تفتيش تاسيس گرديده است.

وقتي يک دستۀ خشمگين شيعيان به موترها و دکان ها آتش زدند، نيروها تقويتي اردو بمحل اعزام شد.

اکثريت پاکستاني ها سني هستند.

XS
SM
MD
LG