لینک های دسترسی

اندونيزيا و چين از مرگ مصابين به مرض انفلونزاي پرندگان گزارش دادند


چين و اندونيزيا از تلفات جديد انسانهاي مصاب ويروس نوع اچ پنج ان يک مرض انفلونزاي پرندگان گزارش دادند.

وزارت صحيۀ چين امروز تائيد کرد که يک زن ۲۰ ساله در ولايت مرکزي هونان بتاريخ ۴ فبروري هلاک شد. او هشتمين قرباني اين مرض در چين است.

مقامات اندونيزيا امروز تائيد کردند که يک زن از اثر مصاب شدن به ويروس نوع مهلک اچ پنج ان يک انفلونزياي پرندگان هلاک گرديده و يک زن ديگر که گمان برده ميشود بعين مرض مصاب شده باشد در يک شفاخانۀ جاکارتا بستر است و حالتش وخيم خوانده شده است. اندونيزيا تا بحال از مرگ ۱۷ نفر مصاب باين مرض گزارش داده است.

در ساير نقاط جهان، مامورين صحي در هانگ کانگ امروز تائيد کردند که اجساد دو پرندۀ مصاب به ويروس کشف گرديده است.

در عين زمان سازمان صحي جهان امروز گفت يک تيم متخصصين را به نايجريا اعزام ميکند تا با آن کشور که اولين واقعۀ انفلونزاي پرندگان را در افريقا گزارش داد، کمک کند. نايجريا از شيوع مرض در چهار پروژۀ مرغداري آن کشور گزارش داده است.

انفلونزاي پرندگان از سال ۲۰۰۳ باينطرف تقريباً ۹۰ نفر را در جنوب آسيا، چين و ترکيه هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG