لینک های دسترسی

مخالفين رژيم شاهي در نيپال دست بمظاهرات خياباني زدند


در نيپال بعد ازانکه نتايج انتخابات بلدي نشان داد که کانديدان طرفدار رژيم شاهي در انتخابات محلي برنده شده اند، بين پوليس و مظاهره کنندگاني زدوخورد صورت گرفت که خواستار خلع گيانندرا، پادشاۀ آن کشور هستند.

پوليس امروز بمنظور متفرق ساختن مظاهره کنندگاني که سنگ پرتاب کرده و تايرها را ميسوزانيدند، گاز اشک آور شليک نمود. مظاهره کنندگان عليۀ انتخابات و قتل ديروزي مظاهره کنندگان در غرب کشور احتجاج ميکردند.

پادشاه بعد ازان انتخابات را اعلام کرد که سال گذشته حکومت را منحل نموده و خود قدرت مطلق را بدست گرفت. او تعهد کرد که شورش ماويست ها را خاموش ساخته و تدريجاً ديموکراسي چندين حزبي را اعاده خواهد کرد.

مخالفين پادشاه انتخابات را که بخاطر خشونت و فقدان کانديدان در بيش از مناصفۀ ۴۱۰۰ محل متضرر گرديده، قلابي خواندند.

XS
SM
MD
LG