لینک های دسترسی

دوکتوران اسرائيلي:جان شرون در خطر فوري نيست


دوکتوران اسرائيلي اندکي بعد از بسر رسيدن عمليات جراحي اريل شرون، صدراعظم اسرائيل ميگويند او با خطر فوري مرگ مواجه نيست.

سرطبيب شفاخانۀ حداسۀ بيت المقدس امروز به خبرنگاران گفت وضع اريل شرون در واحد مراقبت مفرط شفاخانه، جدي ولي ثابت است.

دوکتوران گفتند عمليات جراحي ۴ ساعته که طي آن امعاي بزرگ صدراعظم برون کشيده شد مشکلي نداشت. او گفت عمده ترين مشکل اريل شرون ادامۀ حالت کوماي اوست.

رهبر ۷۷ سالۀ اسرائيل از وقتي که بتاريخ ۴ جنوري سکتۀ مغزي نمود، در حالت کوما قرار دارد. او وقتي داخل بستر شد، بمنظور کاهش آماس مغزش تحت عمليات جراحي قرار گرفت. ازان وقت تا بحال کوشش جهت برون کشيدن اريل شرون از کوما ناکام شده است.

ايهود اولمرت، معاون اريل شرون، بعد ازان صدراعظم مؤقت تعيين گرديد که اريل شرون بيهوش شد.

XS
SM
MD
LG