لینک های دسترسی

مامورين ايتاليه، بلغاريه و يونان وقايع جديد انفلونزاي مهلک پرندگان را تائيد کردند


مامورين ايتاليه، يونان و بلغاريه وقايع جديد نوع اچ پنج ان يک ويروس انفلونزاي پرندگان را در کشورهاي شان تائيد کردند.

وزير صحيۀ ايتاليا ميگويد مقامات اجساد پرندگان مصاب را در سه منطقۀ پوگليا و کلبريا در جنوب آن کشور و در سسلي کشف کردند.

در عين زمان، مامورين حکومت يونان ميگويند آزمايشات در يک لابراتوار برتانيه تائيد کرد که اجساد قوهائي که در نزديک شهر شمالي سلونيکا کشف گرديد نوع کشندۀ ويروس را داشت. مامورين اتحاديۀ اروپائي ميگويند يک لابراتوار در برتانيه همچنان موجوديت ويروس نوع اچ پنج ان يک را در اجساد قوهاي وحشي که در هفتۀ گذشته در شمال بلغاريه کشف شده بود، تائيد کردند. مامورين در رومانيه، همسايۀ بلغاريه از وقايع جديد مظنون انفلونزاي پرندگان در دهانۀ درياي دانيوب گزارش دادند.

در ساير نقاط، چين و اندونيزيا بروز جمعه گزارش دادند که در هر يک از کشورهاي شان يک، يک انسان از اثر ويروس نوع اچ پنج ان يک وفات يافته است.

انفلونزاي پرندگان از سال ۲۰۰۳ باينطرف در سراسر جهان تقريباً ۹۰ نفر را هلاک ساخته است. متخصصين ميگويند اين ويروس توسط پرندگان مهاجر از يک کشور بکشور ديگري انتقال داده ميشود.

XS
SM
MD
LG