لینک های دسترسی

  اختطاف دو نيپالي در  کابل


مامورين در افغانستان ميگويند دو تن از نيپالي ها در کابل اختطاف شده ا ند .

مامورين امروز يکشنبه گفتند اين دونفر حينيکه در بامداد روز شنبه در مرکز کابل روانه کار بودند ، توسط افرادي که بزور و احياناً توسط تهديد ميله سلاح آنهارا وادار بداخل شدن در يک موتر کردند ، ربوده شدند .

مامورين گفتند با اين اختطاف شده ها تماسي برقرار نشده و سرنوشت شان هنوز روشن نشده است . مامورين ميگويند اين اختطاف ممکن است عمل تندروان ضد حکومتي افغانستان باشد .

اين اختطاف اولين در نوع اش از هنگامي است که يک کارمند امدادي ايتالوي دراواخر ماه مي گذشته و قبل بر اينکه بوي صدمه اي رسيده باشد پس از سه هفته اختطاف ذريعه جنايتکاران رها گرديد

XS
SM
MD
LG