لینک های دسترسی

تعهد صدراعظم بريتانيا به تحقيق درمورد زياده روي هاي اتهام آورده شده عساکر برتانوي درعراق


توني بلير صدراعظم بريتا نيا ميگويد مقامات در باره اين اتهامات تحقيق مي کنند که عساکر برتانوي از حقوق اهالي ملکي عراق تحلف کرده اند يا نه؟ .

بلير اظهار ميدارد هرنوع از اين اتهامات را بسيار جدي مي گيرد . بلير امروز يکشنبه بعد از آن صحبت نمود که يک تيلويون بريتانيا صحنه اي را نشان داد که نشان ميداد عساکربرتانوي نوجوانان عراقي را لت و کوب مي کنند .

اين ويديوتيپ توسط روزنامه برتانوي « اخبار جهان» بعد از آن نشان داده شد که قبلاً تصاوير آن واقعه را نشر کرد .

گفته ميشود اين فلم در سال ۲۰۰۴ در جنوب عراق گرفته شده است .

صدراعظم بريتانيا علاوه کرد که اکچريت قاطع عساکربرتانوي در عراق و سايرجاه ها رفتار درست دارند و وظايف هايشانرا با خوبي ز ياد انجام ميدهند .

XS
SM
MD
LG