لینک های دسترسی

اظهارات اندونيزا در مورد تصميم دنمارک در مورد سفارت آنکشور در جاگارتا


آندونيزيا ميگويد دنمارک براي خروج موقت ديپلوماتها و کارمندان سفارت خود از اندونيزي براي حفاظت جان آنها در خلال احتجاجات بر موضوع نشر کارتوناي پيامبر اسلام با شتاب عمل کرده است .

حسن ويراجودا وزير خارجه اندونيزيا ، امروز يکشنبه گفت تدابير امنيتي اندونيزيا براي حفاظت دنمارکي ها زيادتر از اندازه اي مقتضي بود . ويراجودا به خبرنگاران گفت که مامورين دنمارکي در هفته قبل گفتند تيلفوني تهديد شده اند . اما مامورين اندويزيائي گفتند وسيله اي براي تصديق ين تهديد نيافته اند

بروزشنبه ، درنمارک ديپلومات هاي خودرا از وظايف شان در اندونزيا احضار کرد و به اتباع دنمارک هشدارداد اندونيزيا را به خاطر اطلاعات موثق آنکشور نبني بر تهديد اتباع دنمارک درآن بزرگترين کشورداراي نفوس مسلمان ترک گويند .

دنمارک همچنان در خلال احتاجات مسلمانها درچندين کشوربخاطرمسلمان بخاطر نشر کارتون هاي پيامبر اسلام ديپاوماتهاي خودرا از ايران وسوريه فرا خوانده است .

امرور یکشنبه احتجاجات تازاي در ترکيه و پاکستان در گرفت .

در استانبول احتجاج کنندگان ا تخم مرغ را بر قنسلگری فرانسه پرتاب کردند و خواستارالنتقام از پخش کارتون هاي پيلامبر اسلام شدند .

در پاکستان ملل متحد رفت وبرگشت مامروين خودرا و همچنان انتقالبلت تجهيزات اش را بخاطر اين احتجاجات محدودساخت ۀ

اما مامورین ملل متحد مگيودند اين امر بر فعاليت هاي بشسري براي زلزله زدگان سال پيش تائيري نداشته است . .

ایران این اتهام ایالات متحده را رد کرده است که ازوضع جاري ناشي از پخش کارتونها برای تحریکات ضد غرب استفاده می کند . یک سخنران وزرت خارجه ایران گت که خشم جهان مسلمان طبيعي بوده است . سخنگوي وزارت خارجه ايران بارديگر خواستار معذرت خواهي رسمي دولت دنمارک شد .

XS
SM
MD
LG