لینک های دسترسی

قتل  عساکر امريکا  در انفجار بم  درافغانستان و ادامه شدت عمل  در آن کشور


قواي نظامي ايالات متحده درافغانستان ميگويد در اثر انفجار يک بم چهار تن از افراد عسکري ايالات متحده در افغانستان کشته شده اند . گذارش شده اين افراد عسکري ايالات متحده حين گزمه در ولايت مرکزي ارزگان امروز دوشنبه هنگامي هلاک شدند که عراده حامل آنها حين گشت بر ماده منفلقه تصادم کرد .

در بياينه نظامي ايالات متحده گفته شده که بعد از اين انفجار ، مابقي افراد گزمه با اسلحه خفيف و بم هاي دستي پروانه دار مورد حمله قرار گرفتند . در بيابينه گفته شده قواي اهتلاف جهت کمک با عساکر در محل ، هيلي کوپتر ها و طيارات جنگي را ارسال کرد . ;

انفجاربم در ولايت شرقي کنر افغانستان يک عسکر حکومتي حين اصابت عراده حامل اش به هلاکت رسيد و پنج ديگر زخمي شدند . تندروان طالب همچنان بر يک واحد نظامي در جنوب کشور حمله ناگهاني کرده دو تن را به هلاک رسانيدند و شش تن ديگر را مفقود الاثر ساختند .

پليس در ولايت شرقي کنر واقع در سرحد پاکستان ميگويد : قتل اين عسکر و جراحات پنج تن ديگر زماني دست داد که موتر حامل آنها بيک ماين اصابت کرد .

يک قوماندان ميليشه در افغانستان ميگويد قواي طالبان بر يک واحد نظامي در جنوب افغانستان حمله کرده دوعسکررا زخمي وشش تن ديگر آنها را مفقود الاثر ساخته است .

اين قوماندان امروز دوشنبه گفت قافله اي مرکب از هشت تن از عساکر ، که با قواي ايالات متحده همکاري داشتند ، در ولايت متشنج هلمند در اواخر امروز يکشنبه بوقت محل تحت حمله قرار گرفتند .

در ولايت جنوبي هلمند که يک ساحه وسيع زرع ترياک است ، تصادمات به کرات واقع ميگردد .

در اثر خشونت و تصادم در هلمند بيش از ۳۰ تن دراوايل ماه جاري به هلاکت رسيده اند . مامورين حکومتي افغانستان ميگويند که اين قتل ها بيک ائتلاف فزاينده بين شورشيان طالب و سالاران محلي مواد مخدر ارتباط ميگيرد .

در يک انکشاف تازه ، شخصي که خودرا سخنگوي طالبان مي خواند ادعا کرده است که طالبان عساکر اختطاف شده را کشته ا ند ا اما مقامات تا کنون مرگ دو تن آنهارا تائييد کرده اند .

و در يک انکشاف ديگربروز يکشنبه بر شاهراه قندهار هخرات طالبان مظنون يک تانکر نفت را به آتش کشيدند که مواد سوخت را براي قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده حمل مي کرد .

XS
SM
MD
LG