لینک های دسترسی

پارلمان  فلسطين به محمود عباس قدرت و صلاحيت هاي جديد داده است


پارلمان فلسطيني ها که دوره خدمت آن بپايان ميرسد ، قبل بر اينکه تا چند روزديگر قدرت را به نمايندگان انتخابي گروه اسلامي تندرو حماس بسپارد ، به محمود عباس رهبر فلسطينيها قدرت و صلاحيت هاي جديد داده است

پارلمان اداره خود مختار فلسطينيها که هنوز درآن حزب فتح عباس مسلط است امروز دو شنبه ضيمه قانوني يي را تصويب کرد و در آن به عباس صلاحيت داد قضات محکمه اي را تعين کند که قادر به ويتو يا رد کردن قوانين مصوبه پارلمان است . رهبران حماس اين تسويد پارلمان برحال را غير مشروع خوانده و عهد کرده اند حين اجلاس بروز شنبه آن قانون نامه را باطل قراردهند .

سخن گويان حماس ميگويند درمورد تعين يک صدراعظم متعلق به گروه تندرو خودشان نيز توافق کرده اند . حماس قبلاً گفته بود براي تعين يک شخص به آن مقام ، يک فرد مستقل را ترجيح ميدهد

گروه حماس ميگويد اميدوار است فتح بيک حکومت تازه فلسطينيها شامل گردد اما فتح گفته است از آن اجتناب خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG