لینک های دسترسی

ملاقات مجوزه کشميريها ي جدائي طلب با  مقامات هندي


من موهن سنگ صدراعظم هند از ياسين ملک رهبر طرفدار استقلال کشمير هند دعوت کرده است جهت اختتام منازعه ده ها ساله بر اراضي کشمير هند با مقامات هندي به مذاکره پردازد . يک مشاور صدراعظم هند به خبرنگاران گفت اين مذاکرات حسب التجويز به تاريخ ۱۷ فبروري در دهلي جديد صورت خواهد گرفت .

ياسين ملک رئيس جبهه آزاديبخش جمو و کشمير است .

او بيک شبکه تيلوزيوني پاکستان گفت يک جرگه کميته عامل جنبش را دعوت کرده است تا به تاريخ ۱۵ فبروري بر پاسخ به اين دعوت هند تصميم گيرد .

XS
SM
MD
LG