لینک های دسترسی

فرانسه، روسيه ميگويند ايران بايد غني سازي يورانيم را متوقف سازد


روسيه و فرانسه از ايران خواسته اند تا تمام فعاليتهاي غني سازي يورانيمش را بحيث يک قدم اولي در عمليۀ توليد مواد سوخت براي کوره هاي دروي و اسلحۀ اتومي متوقف سازد.

اين دو کشور اعيلاميه هايي را امرو سه شنبه در جريان يک بازديد دامنيک دي فلپن |صدر اعظم فرانسه از ماسکو ، نشر کردند. ايران فعاليت غني سازي يورانيم را بسويۀ کمتر روز دوشنبه دوبارۀ از سر گرفت .ايران تهديد کرده بود که بعد از آنکه ادارۀ بين المللي انرژي ذروي آن کشور را اين ماه بخاطر وضع احتمالي تعذيرات به شوراي امنيت اراجع نمايد، فعاليهاي غني سازي يورانيم به سويۀ بزرگتر را روي دست خواهد گرفت .

چين که عضو ديگر دايمي شوراي امنيت است نيز امروز مساعي ديپلوماتيک را براي کاهش تشنج روبه افزايش روي پروگرام ذروي ايران درخواست کرده است .

کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد که روز دوشنبه با رئيس جمهور بش در واشنگتن ملاقات کرد گفت اميدوار است که براي خرابي بيشتر اوضاع اقداماتي روي دست گرفته نشود.

ايران الزامات غرب را که گويا ايران سعي دارد اسلحۀ اتومي توليد کند، رد نموده است.

XS
SM
MD
LG