لینک های دسترسی

اجتماعات وسيع درسالروز قتل حريري در لبنان


صد ها هزار لبناني در ميدان برزگ شهر بيروت امروز سه شنبه جمع شدند تا از ترور رفيق حريري صدراعظم سابق آن کشور در سال گذشته، ياد بود بعمل آورند.

مظاهره کنندگان در حاليکه بسوي آرامگاه رهبر مقتول نزديک ميشدند شعارهاي ضد سوريه را فرياد زده وبيرقهاي لبنان و تصاوير حريري را حمل ميکردند.

هزاران پليس و قواي نظامي مرکزشهر بيروت را محاصره کرده و براي تضمين امنيت از پايتخت محافظت مي کردند.

صدراعظم سابق وبيست تن ديگر توسط يک انفجار بزرگ بم بروز ۱۵ فبروي در بيروت کشته شدند. آن حمله اعتراضات وسيع مردم را بر انگيخت که به خروج قواي سوريه از لبنان انجاميد. تحقيقاتي از جانب ملل متحد در جريان است و سوريه را در آن قتل ذيدخل ميداند.

XS
SM
MD
LG