لینک های دسترسی

ايالات متحده از طرح توطئه مشترک با اسرائيل جهت بي ثبات ساختن حکومت حماس انکار کرد


ايالات متحدۀ امريکا از براه انداختن مذاکرات مخفي با اسرائيل روي طرق دريافت راهي براي بي ثبات ساختن يک حکومت فلسطيني يي تحت رهبري گروه حماس، انکار کرده است .

سخنگوي وزارت خارجۀ امريکا که در واکنش به گزارش روزنامۀ نيويارک تايمز امروز سه شنبه گفت هيچ پلان و يا توطئۀ در مورد برکناري حماس موجود نيست . وي گفت صحبتي که ايالات متحده با اسرائيل دارد ، عين گفت وشنوديست که با ساير اعضاي جامعۀ بين المللي دارد و آن گفت وشنود ها علني وشفاف است.

مامورين امريکايي ميگويند ،اين به حماس مربوط است که تقاضا هاي بين المللي را اجابت کرده ، از تشدد وخشونت احتراز نموده وحق موجوديت اسرائيل را برسميت بشناسدوتمام موافقات موجود بين اسرائيل وحاکميت فلسطين را رعايت نمايد.

روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش داد که امريکا واسرائيل در نظردارند حکومت تحت رهبري گروه حماس را آنقدر در انزواي مالي قرار دهند تا حاکميت فلسطين محبور گردد که يک انتخابات تازه را درخواست نمايد.

حماس اين مداخلۀ گزارش شده را محکوم کرده گفته است که ايالات متحده بايد به عمليۀ دموکراتيک فلسطيني ها احترام گذارد.

XS
SM
MD
LG