لینک های دسترسی

لسان انگليسي چه وقت و به چه شکلي رشد نموده است؟


برتانيه و لسان انگليسي در آغاز مورد تعراضات و تاخت و تاز هاي زيادي قرار گرفت ، ولي همين تعراضات بود که باعث رشد و انکشاف اين لسان گرديد.

در آغاز ، اختلاط يا آميزش زبان هاي سه قبيله (انگليس ، جوتيس و سکسين) لساني را به نام انگلو سيکسين بوجود آوردند که امروز آنرا به نام انگليسي کهنه يا قديم ياد ميکند. اين لسان شباهت زيادي با لسان آلماني داشت.

در نتيجۀ يک سلسله تهاجمات متعدد ديگريکه بر برتانيه صورت گرفت ، يک سلسله کلمات و لغات ديگري به انگليسي انگلو سيکسن يا انگليسي کهنه علاوه شد.

تقريبا بيش از يکهزار سال قبل ، نارويژي ها ، سويدني ها و دنمارکي ها ، به برتانيه هجوم آورده اثري بر لسان انگليسي وارد نمودند ، و در سال ۱۰۶۶ قواي فرانسوي از نورماندي ، وارد برتانيه گرديده و حکمرانان نورمند فرانسوي ، کلمات ديگري را به لسان انگليسي علاوه نمودند - کلمات چون پارلمينت يا مجلس شورا ، جوري يا هيت منصفه و جستيس يا عدالت ، و لغات مربوط قانون همه از حکمرانان نورمند فرانسوي سرچشمه گرفته است.

آميزش چندين لسان مختلف و نفوذ آن بر لسان انگليسئ ، به مرور زمان لساني را به ميان آورد که متخصصين زبان انگليسي آنرا انگليسئ ميانه ميخوانند ، يعني انگليسئ نه کهنه و نه هم معاصر.

اين انگليسي يعني انگليسي ميانه با وجود که هنوز هم با لسان الماني شباهت داشت ، باز هم خود را به لسان معاصر انگليسي نزديک ساخته بود. ولي حکمرانان برتانيه ، هنوز هم به زبان نورمند فرانسوي صحبت ميکردند ، زبانيکه آنرا در ۱۰۶۶ با خود به برتانيه آورده بودند.

ولي در اوايل سال هاي ۱۴۰۰ ، زبان نورمن فرانسوي در برتانيه به طور تدريجي از بين رفت. ۱۴۰۰ سال قبل ، زبان انگليسي شديدا تحت نفوذ يک رويداد بسيار مهم قرار گرفت زبان انگليسي شديدا تحت نفوذ يک رويداد بسيار مهم قرار گرفت. در سال ۵۹۷ کليسائ رومن کاتوليک ، تلاش کرد تا مسحييت را دين رسمئ برتانيه بسازد.

در آن وقت ، زبان لاتين زبان کليسائ کاتوليک ها بود. اين لسان در آن وقت در هيچ کشوري صحبت نمي شد ولي اعضائ کليسائ رومن ها در روم ، با اعضاي کليسائ کاتوليک ها در برتانيه ، با استفاده ازين لسان با هم مکالمه و مفاهمه داشتند.

لهذا زبان لاتين نيز تاثير زيادي روي زبان انگليسي وارد کرد. چنانچه ، کلمۀ لاتين ديسکس ، به چندين کلمۀ ديگر چون ديسک يا صفحه ، ديش يا ظرف و ديسک يا ميز ، تقسيم شد و کلمۀ کوايتوس به لغت انگليسي کوايت يا خموش ، تغيير کرد. در سال هاي ۱۵۰۰ ، لسان انگليسي آهسته آهسته در چوکات امروزئ انگليسي درآمد.

در همين دوران بود ، يعني در سال هاي ۱۵۰۰ بود که نويسندۀ مشهور انگليسي زبان ، ويليم شکسپير ، آغاز به کار هاي ادبي نمود. آثار ادبي او ، ۴۰۰ سال بعد از مرگ اش ، هنوز هم به چاپ ميرسند و در سالون تياتر ها و پرده هاي سينما ها به نمايش در ميآيند.

XS
SM
MD
LG