لینک های دسترسی

فرانسه:فعاليت هاي ذروي ايران پروژۀ سري نظامي است


فليپ دوست بلازي، وزير خارجۀ فرانسه ايران را متهم ساخته که کوشش ميکند بطور محرمانه اسلحۀ ذروي توليد کند.

دوست بلازي امروز به تلويزيون فرانسه گفت که هيچ پروگرام ملکي نميتواند فعاليت هاي ذروي ايران توضيح نمايد.

او علاوه کرد که جامعۀ بين المللي مکرراً از ايران خواستار شده تا همۀ فعاليت هاي ذروي خود را ملتوي سازد.

علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي اين اتهام را رد کرده ميگويد فعاليت هاي ذروي ايران براي توليد انرژي لازميست. او همچنان دوست بلازي را بخاطر افزايش تشنج ملامت کرد.

قبلاً در جريان هفته ايران باوجود تقاضاهاي بين المللي مبني بر متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم، آنرا از سر گرفت.

روسيه در کوشش براي حل اين منازعۀ بين المللي، پيشنهاد کرده که عمليۀ غني سازي يورانيم را در خاک خود براي ايران اجرا کند.

انتظار ميرود به تعقيب انتشار گزارش ادارۀ ذروي ملل متحد روي اين موضوع در ماۀ آينده، شوراي امنيت ملل متحد اقدامات احتمالي را عليۀ ايران مورد بحث قرار دهد.

مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده امروز با ۴۰۴ راي موافق و ۴ راي مخالف قطعنامه اي را بتصويب رسانيده ايران را بخاطر تخطي از مکلفيت هاي عدم انتشار اسلحۀ ذروي محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG