لینک های دسترسی

قتل سه تن از افراد پليس در افغانستان


مقامات افغان ميگويند شورشيان مظنون طالب بر بخش جنوبي کشور حمله برده سه تن ازافراد پليس را کشته اند در حاليکه يک راکت در نزديکي هوتل کابل در پابيتخت افغانستان اصابت کرده است .

طالبان مسئوليت اين حمله را ادعا کرده اند .

در اواخر روز شنب يک راکت بر هوتل کابل شليک شد که در آن اکثر خارجي ها سکونت دارند اما اين تلقفات وضايعاتي را بار نياورد .

ولايت هلمند تا کنون صحنه شديدترين جنگ ها در ماه هاي اخير بوده است . در هفته قبل ۱۵۰ عسکربرتانوي جهت تشکيل بخشي از قوای حفظ صلح ناتو واردآن ولايت شدند .

XS
SM
MD
LG