لینک های دسترسی

مرگ يک تن هندي از اثر وايروس مظنون انفلوانزاي پرندگان


مامورين حکومتي هند ميگويند يک مرد هندي يکروز بعد از آنکه هند از شيوع وايروس کشنده « اچ ۵ ان ۱» انفلوانزاي پرندگان در خاک خود گذارش داد ، بدرود حيات گفته است .

مامورين ميگويند اين زارع مرغدار هندي که ۲۷سال عمرداشت ، در ناحيه سورت واقع در ايالت غربي گجرات هند بروز جمعه وفات کرده است .

گجرات همسايه ايالت مهاراشتراست که درآن حدود ۱۵۰ هزار پرنده ظرف چند رروز اخير در يک فارم مرغها مرده اند .

مقاامات هندي تا کنون هشت تن در ناحيه را در شفاخانه بستري ساخته اند که از آثار و عيلام شبيه به انفلوانزاي مرغان رنج ميکشند .

مامورين هندي امروز جهت جلوگيري از انتشار مرض صد ها هزار از مرغانرا گلچين و جمع آوري مي کنند .

XS
SM
MD
LG