لینک های دسترسی

تصويب تعذيرات عليه فلسطيني ها از جانب کابینه اسرائیل


کابينه اسرائيل با اکثريت قاطع يک تعداد تعذيرات را علبيه مقام ختود مختاري فلسطينيا بعد از آن تصويب کرد که گروه تنرو حماس اداره پارلمان فطيني ها را بدست گرفت . در زمره اين قيودات اسرائيل پرداخت عوايد گمرکي جمع شده به مايدگيد ازودمختاري به ارزش ۱۵۰ ميليون الر در ماه را متوقف خواهد ساخت . اسرائيل همچان از عبورباشندگان ساحل غربي و بايکه غزه بداخل اسرائيل براي انجام کار جلوگيري خواهد کرد.

قبل بر آن ايهود اولمرت صدراعظم موقت اسرائيل اظهار کرد که يک حکومت تحت رهبري حماس را که در انتخابات ماه پبش فلسطيني ها به پيروزوي قاطع رسيد اسرائيل به حيثيت يک رژيم دهشت افگن خواهد نگريست .

بروزه ۷۴ عضو حماس سوگند وفاد اري شانرا در پالمان تقنيني ۱۳۲ عضوي فلسطيني ها اعلام کردند . بعد از آن حماس گفت از موافقات و پيمان هاي قبلي که حق موجوديت اسرائيل را برسمت مي شناسد ، متابعت نخواهد کرد .

گروه تندو حماس يک تن از رهبران خودرا در غزه بنام اسمعيل حنيه تعين کرده است تا صدراعظم آينده فلسطينيها باشد .

در عين حال مامورين فلسطيني ميگويند در احمله قواي هوائي اسرائيل در جنوب باريکه غزه دو عضو کميته مقاومت مردمي کشتته شده اند .

مامورين نظامي اسرائيل ميگويند اين دو تن سعي داشتند يک بم را در نزديکي يک ديوارامنيتي تعبيه کنند که غزه را از اسرائيل جدا ميسازد.

XS
SM
MD
LG