لینک های دسترسی

ياس از مساعي بيسود  براي پيدا کردن  اهالي بيشتر منطقه  مدفون شده زير گل درفيلپين


تيم هاي نجات در فيليپيين به جستجوي نجات يافته گان احتمالي از لغزش بزرگ گل ، که يک دهکده ۱۸ صد نفري را مدفون ساخته است ، ادامه دارد اما اميد براي نجات زنده مانده ها کم شده مي رود .

کمتر از ۶۰ تن از جمله اهالي دهدکده گينسوگان جزيره شرقي« ليت » فيليپين نجات داده شده و . تيم هاي نجات تا کنون اجساد ۶۵ تنرايافته ا ند . مساعي جستجو اکنون بر يک مکتب ابتدائيه متمرکز شده است که درآن تقريباً ۳۰۰ تن از شاگردان و معلمان شان در هنگام لغزش گل حضور داشته اند .

يک تيم از افراد بحريه ايالات متحده امروز يکشنبه جهت بررسي ساحه واين ارزيابي که قواي نظامي امريکا چگونه مي تواند در مساعي بهبوديابي مجدد وضع کمک کند ،وارد ليت شده اند .

مامورين فيليپيني ميگويند لغزش گل بروز شنبه در جزيره جنوبي « مينداناو» فيليپبن دست کم ۵ تن را کشته است .

XS
SM
MD
LG