لینک های دسترسی

مبارزه عبيه شيوع  وايروس انفلوانزاي پرندگان


آلمان عساکر اش را به يک جزيره شمالي فلرستاده است تا پرندگان مرده را بردارند در حاليکه مامورين و گارگران هندي کشتن صد ها هزار مرغ را در سعي گسترده براي کنترول اولين شيوع وايروس مهلک « اچ ۵ ان ۱ » سردست گرفته اند .

آلمان امروز دوشنه عساکر اش رابه جزيره ه «روگن» بالتيک فرستاد که درآن ده ها پرنده وحشي مرده يافت شده است .

شش کشور اتحايه اروپائي جرمني ، فرانسه ،اتريش ، يونان ، ايتاليه و سلووينيا وايروس مهلک « اچ ۵ ان۱ » را در پرندگان ديده اند. بسياري از کشور هاي اروپائي هدايت داده اند مرغان شان بداخل عمارات جاه داده شوند .

وزاراي زراعت اتحاديه اروپائي امروز دوشنبه در بروکسل تشکيل جلسه دادند تا بر طرق مبارزه عليه شيوع اين مرض ، بشمول واکسين مرغان ، بحث و مذاکره کنند .

در هند کارمندان صحي اداره عمليات وسيع جمع آوري و کشتن مرغان را در يک منطقه غربي بعد از آن بدست گرفتند که ديده شد زارعين بدون لباس تحفظي مرغان معروض شده به خطررا ميکشند .

مقامات هندي بعد از آن شيوع مرض در هند را تائييد کردند که ثابت شد ۳۰ هزار مرغ در ناحيه ناندربار واقع در ايالت غربي مهاراشترا مرده يافت شده است .

XS
SM
MD
LG