لینک های دسترسی

باز  داشت۲۳ نفر  در پاکستان  به اتهام  تخريب کليسا ها


پليس پاکستان حد اقل ۲۳ تن را بخاطر آنچه که گفته مي شود در تخريب کليبسا ها در پاکستان دست داشته اند بازداشت کرده است .

يک مامور پليس امروز دوشنبه گفت اين افراد در ارتباط به ايجاد حريق و تاراج دو کليسا در شهر سوکوور بروز يکشنه بازداشت شده اند .

بعد ازپخش اين خبر که يک مرد مسيحي اورا ق قران را به آتش کشيده ، اقلاً۴۰۰ نفر بر کليسا ها حمله کردند.

پليس اين شخص را به اشتباه اينکه به قران اهانت کرده د ر بازداشتگاه قرارداده و بطور نادرست خسر اورا متهم به ارتکاب اين جرم در پاکستان کرده است . اهانت به قران در پاکستان جزاي مرگ دارد .

اين تشنج در حالي رخ ميدهد که خشونت هاي گسترده مسلمانها در سر تاسر جهان بخاطر پخش کارتون درمورد پيامبر اسلام دست داده است . اين کارتون هاي نخست در اروپا چاپ شده بود.

XS
SM
MD
LG