لینک های دسترسی

هند يک پل کم عرض پياده رويي را که دو بخش کمشير رابهم وصل مي کند مجدداً اعمار مي نمايد


هند يک پل کم عرض پياده رو را که دو بخش کمشير را بهم وصل مي کند بيک پل قويتر و بزرگتر بنام پل صلح، عوض مينمايد.

پل کهنه در اثر زلزلۀ ويران کن سال گذشته بشدت خسارمند شده بود.

مامورين مي گويند اين پل نو توسط عساکر هندي جهت سهولت بخشي در ارتباطات تجارتي ممکن آيندۀ بين دو جناح کشمير کشيده شده است . اين پل در مسير خدمات رفت وآمد بس که اخيراً از سر گرفته شده و دو کشمير رابهم وصل ميکند، قراردارد.

قبل براين مسافرين بس نخست به اين پل انتقال داده ميشدند .آنها بعد از پل عبور ميکردند تا بس ديگري رابگيرند و به مسافرت شان ادامه دهند . اما حالا اين روش تغير خواهد خورد و بعد از آنکه هند وپاکستان اين راه تجارتي و حمل ونقل را افتتاح نمايند، بس ها ولاري ها خواهند توانست از اين راه عبور کنند.

XS
SM
MD
LG