لینک های دسترسی

دوحمله جداگانه در پاکستان باعث هلاکت دو نفر و جراحت شش تن ديگر شد


طي دو حملۀ کميني غير مرتبط امروزي در مناطق ناآرام پاکستان دو نفر کشته وشش تن ديگر زخمي شدند.

افراد مسلح در منطقۀ قبايلي وزير ستان جنوبي ملک ارسلا خان يک موسفيد قبايلي طرفدار حکومت را در حالي بضرب گلوله به قتل رسانيدند که در منطقۀ وانه از يک مارکيت خارج ميشد. يک نفر ديگر در اين حمله زخمي شده است .

هنوز معلوم نيست که چه کسي اين گلوله باري را در اين منطقۀ قبايلي همسرحد با افغانستان، نموده است .

مامورين در ايالت بلوچستان واقع در جنوب شورشيان قبايلي را مسئول حملۀ بر يک کاروان نظامي ميدانند که طي آن يک عسکر کشته و پنج تن ديگر زخمي شدند.

شورشيان در بلوچستان خواهان سهم بيشتر عوايد ناشي از منابع سرشار گاز و منرال هاي منطقه هستند.

XS
SM
MD
LG