لینک های دسترسی

انفجار يک بم در يک زيارت شيعه ها در عراق اعترضات بزرگي را باعث شده است


حمله توسط بم، گنبد متبرکترين زيارت هاي شيعه هاي عراق را منفجر ساخته وباعث مظاهراتي در سراسر آن کشور شده و بيم انتقامجويي هاي فرقوي را ايجاد کرده است.

مقامات مي گويند مردان ملبس به يونيفورم پليس قبل از منفجر ساختن گنبد طلائي زيارت ۱۰۰ سالۀ عسکريه در سمارا دست و پاي محافظين را بسته کردند.

مسلمانان شيعه در سمارا، بغداد و ساير شهر ها به عنوان اعتراض عليۀ اين حمله به جاده ها بر آمدند. حد اقل ۱۷ مسجد سني ها مورد حمله قرار گرفت ويک روحاني در مظاهرات خشونت بار کشته شد.

آيت الله العظمي علي السيستاني، روحاني بلند رتبۀ عراق هفت روز عزا را اعلام کرده واز اعتراض کنندگان تقاضا کرد تا از خشونت خود داري کنند. عاليترين مقام مذهبي سني عرب نيز اين حمله را محکوم کرده است.

ابراهيم الجعفري، صدراعظم عراق و جلال طالباني رئيس جمهور آن کشور در حاليکه سني ها، کرد ها و شيعه هاي عراق در صدد موافقه روي يک حکومت جديد هستند، آرامش و اتحاد مسلمانان را تقاضا داشت .

مقامات مي گويند در اين انفجار کسي کشته نشده و گفتند چندين مظنون در توقيف قرار دارد.

XS
SM
MD
LG