لینک های دسترسی

بيانيۀ دفتر مطبوعاتي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بم گذاري در حرم امام عسکري در شهرسامرۀ عراق را که منجر به ويراني بخشي از حرم، و تخريب جدي گبند طلايي آن شده شديداً محکوم نموده وآنرا يک عمل ضد اسلامي و ضد بشري خوانده است

بيانيۀ مطبوعاتي حاکيست حامد کرزي ضمن تقبيح شديد اين عمل دهشت افگني گفت که وقايع اخير در منطقه نشان ميدهد که گروه هاي دهشت افگن و تروريست ميخواهند وحدت و يکپارچگي مسلمانان را آسيب برسانندو باعث نفاق بين مذاهب گردندکه در اين ميان برخورد مسلمانان با چنين وقايع بايد هوشيارانه وجدي باشد.

حامد کرزي گفت که حملۀ دهشت افگني به حرم امام عسکري در سامره عراق با اين هدف عمدي صورت گرفته تا بين شيعيان وسني هاتنش وتفرقه بوجود آيد.

رئيس جمهور افغانستان از پيروان اين دو مذهب خواسته است که از خويشتن داري کار گرفته و نگذارند دشمنان آنها به اهداف شوم نفاق افگني شان دست يابند.

XS
SM
MD
LG