لینک های دسترسی

اقدامات هند ، جهت جلو گيري از انتشار ويروس انفلوانزاي پرنده گان


مقامات هندي مي گويند جهت جلو گيري از انتشار ويروس انفلوانزاي پرنده گان، نقاط تفتيش را در اطراف شهر غربي نواپور تعين نموده اند.

معايناتي که روي مردم تا کنون صورت گرفته، علايمي را از اين ويروس نشان نمي دهد. مقامات رسمي مي گويد، آنها مانع خروج کساني از اين شهر ميگردند که در مزرعهُ مرغداري کار مينمايند، و کساني که مريض هستند تا زماني که تحت معاينه ويروس انفلوانزاي پرنده گان قرار نگيرند . مقامات همچنان رفت و آمد خط آهن و ترافيک را به (نواپور) منع قرار داده است تا ساحهُ را که ويروس انفلوانزاي پرنده گان در آنجا ديده شده، بين مردم محل و خارجيان محدود ساخته باشند.

يک سخنگوي وزارت صيحيه هند امروز گفت معايناتي که روي نود و پنج سمپل انساني صورت گرفته نشان ميدهد که مبتلا به اين ويروس نبوده اند. ولي واضح نيست که آيا اين سمپل ها از نود و پنج نفر است و يا سمپل هاي متفاوت از نه نفري که به خاطر علايم شبيح انفلوانزاي پرندذه گان در شفاخانه بستر شده اند.

انفلوانزاي پرنده گان ميتواند به انسان بنابر تماس مستقيمي که با پرنده گان داردند، سرايت نمايد. ولي متخصصين نگرانند که شايد اين ويروس شکل خود را تغير داده و به نوعي مبدل گردد که به ساده گي از انسان به انسان سرايت نمايد.

XS
SM
MD
LG