لینک های دسترسی

مسافرت غيرمترقبه وزير خارجه امريکا به لبنان


وزير خارجه امريکا بطورغير مترقبه به لبنان مسافرت نموده است تا حمايت امريکا را از انکشور که تلاش دارد ازسالهاي تسلط سوريه بيرون شود ، ابراز نمايد

رائيس با فواد سنيورا صدراعظم لبنان که اخيرا انتخاب شده است و مامورين انکشور ملاقات نمود . اما وي با ايمل لهود رئيس جمهور انکشور که طرفدار سوريه است ملاقات نکرد ، رهبران لبنان که مخالف سوريه هستند ميخواهند رئيس جمهور را برکنار نمايند

رائيس قبل از مسافرت به امارت متحد عرب براي تکميل مسافرتش به شرق ميانه به منظور قانع ساختن کشور هاي عربي جهت گرفتن يک موقف شديد در برابر حکومت برهبري حماس فلسطينيان ، در لبنان توقف نمود

قبل از لبنان ، وزير خارجه امريکا در رياض با مامورين عربستان سعودي ملاقات کرد که آنها خواهش وي را مبني بر قطع کمک هاي خارجي به حکومت فلسطنيان رد نمودند

XS
SM
MD
LG