لینک های دسترسی

عساکر اسرائيلي پنج فلسطيني را در ساحل غربي کشتند


عساکر اسرائلي حداقل پنج فلسطيني را امروز در جريات عمليات نظامي در شهر نابلوس در ساحل غربي کشته اند

مامورين اسرائيلي ميگويند کشته شدگان، تندروان مربوط لشکر شهداي الاقصي بودند که يک بخش عمده حزب الفتح ميباشد

صد ها عسکر اسرائيلي در داخل و اطراف شهر نابلوس از يک هفته به اين طرف عملياتي را انجام ميدهند انها امروز براي ازبين بردن تندروانيکه پوليس در تعقيب انها است در داخل کمپ پناهگزينان بلاطه درحومه نابلوس مشغول بودند

اسرائيل ميگويد که فعاليت هاي خود را براي جلو گيري از حملات دهشت افگني از زماني افزايش بخشيده است که حماس در انتخابات بيست و پنجم ماه جنوري موفق شد . اين گروه تندرو گفته است که از حملات بر اهداف اسرائيلي جلوگيري نميکند

XS
SM
MD
LG