لینک های دسترسی

شرکت دوبي به التواي اخذ کنترول بنادر امريکا توافق کرده است


يک شرکت مستقر در دوبي پيشنهاد نموده که پلان بدست گرفتن ادارۀ شش بندر امريکائي را بتعويق بياندازد. شرکت

جهاني بنادر دوبي که در امارات متحد عربي مستقر ميباشد ديروز گفت بدست گرفتن ادارۀ بنادر را تا بعد از مباحثات بين حکومت بش و کانگرس ايالات متحده بتعويق مياندازد. آن شرکت نگفت که تا چه وقتي براي اين مباحثات معطل خواهد شد اما گفت که کار را در ساير جهات توافق به پيش خواهد برد.

ناظرين سياسي ميگويند اين اعلاميۀ غير منتظره به جورج بش، رئيس جمهور، وقت اضافي ميدهد تا اعضاي کانگرس را متقاعد سازد که توافق بنادر خطري براي امنيت نيست.

قبلاً کارل روڤ، مشاور ارشد رئيس جمهور گفت قصر سفيد يک تاخير کوتاه را در تطبيق توافق بدست گرفتن ادارۀ بنادر، قبول ميکند.

جورج بش، رئيس جمهور ديروز به مدافعه از توافق ادامه داده گفت امريکائيان نبايد از ناحيۀ امنيت نگران باشند.

XS
SM
MD
LG