لینک های دسترسی

فرانسه منتظر نتايج معاينات ويروس نوع  H5N1 انفلونزاي پرندگان در گرجستان و هانگ کانگ است


مقامات فرانسوي موجوديت ويروس نوع اچ پنج را در بخش هاي جنوبي آن کشور تائيد کرده اند ولي آزمايشات بعدي نشان خواهد داد که آن از نوع H5N1 است يانه.

دومينيک بوسيرو، وزير زراعت نتايج آزمايشات مقدماتي را از يک مزرعه در نزديک ليون اعلام کرد که مقامات ۱۱ هزار فيل مرغ را به تعقيب شيوع مرض کشتند.

در گرجستان مقامات تجارت مرع زنده را بعد ازان منع کردند که در جمهوريت اجاراي آن کشور در يک مرغ وحشي ويروس H5N1 را يافتند.

مامورين در هانگ کانگ و کمبوديا وقايع موجوديت ويروس H5N1 را در پرندگان تائيد کردند. در يک انکشاف جداگانه وزراي صحيۀ کشورها اروپائي در ويانا تشکيل جلسه داده اند تا مساعي برخورد با انفلونزاي پرندگان را بشمول کوشش جهت رفع نگراني و بلند بردن سطح آگاهي مردم، مورد بحث قرار دهند.

انفلونزاي پرندگان از سال ۲۰۰۳ باينطرف بيش از ۹۰ نفر را در سراسر جهان، عمدتاً آسيا هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG