لینک های دسترسی

ايالات متحده از تاخير در توافق بنادر استقبال کرد


حکومت بش از پيشنهاد يک شرکت مستقر در دوبي که پلان بدست گرفتن ادارۀ شش بندر امريکائي را بتعويق بياندازد، استقبال کرد.

يک نطاق قصر سفيد امروز گفت مامورين ايالات متحده بطور خصوصي به شرکت «دوبي پورتس ورلد» گفتند مفيد خواهد بود اگر وقت کافي براي به جريان گذاشتن اعضاي کانگرس در مورد اين توافق وجود داشته باشد.

شرکت دوبي پورتس ورلد که در امارات متحد عربي مستقر ميباشد نگفت که اين تاخير تا چه وقت ادامه خواهد يافت اما گفت که کار را در ساير جهات توافق به پيش خواهد برد.

رئيس جمهور تهديد کرده که عليۀ اقدامات کانگرس جهت تاخير در توافق از قدرت ويتوي خود استفاده خواهد کرد. اين اولين باري خواهد بود که او از ويتو استفاده مينمايد. ديموکرات ها و جمهوريخواهان درين مورد ابراز نگراني کرده اند که ممکن است توافق امنيت ملي را بمخاطره بيفگند.

XS
SM
MD
LG