لینک های دسترسی

هيئت مذاکرات ايالات متحده بدون توافق ذروي هند را ترک کرد ولي اميدواري موجود است


مامورين ايالات متحده ميگويند در مذاکرات با هند روي توافق همکاري ذروي ملکي اختلافات حل نشده ولي اين اميدواري موجود است که توافق نهائي قبل از سفر مجوزۀ ماۀ آيندۀ جورج بش، رئيس جمهور، بوجود بيايد.

سفارت ايالات متحده امروز به تعقيب حرکت نکلس برنز، رئيس هيئت ايالات متحده از دهلي جديد در ختم سفر سه روزه اش، بيانيه اي صادر کرده و اظهار اميدواري نموده که توافقي بميان بيايد. واشنگتن پيشنهاد کرده که براي هند تکنالوژي ذروي ملکي فراهم کند ولي ميخواهد حکومت هند تضمين کند که ازان تکنالوژي براي مقاصد نظامي استفاده ننمايد.

جورج بش، رئيس جمهور گفته است که ميخواهد با يک پيمان نهائي همکاري ذروي از هند بازگردد تا بتواند روي کسب منظوري کانگرس کار نمايد. ستيڤن هدلي، مشاور امنيت ملي جورج بش بروز جمعه گفت اگر قبل از سفر توافقي بميان نيايد، مذاکرات بعد از سفر ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG