لینک های دسترسی

مقامات روسيه ميگويند پيشنهاد غني سازي يورانيم ايران هنوز بروي ميز است


رئيس انرژي ذروي روسيه ميگويد يک پيشنهاد روسيه مبني بر کاهش مقابلۀ مداوم روي پروگرام ذوري ايران هنوز روي ميز مذاکرات است.

سرگي کيري ينکو، اين موضوع را امروز به تعقيب مذاکره با همتاي ايراني اش در تهران بيان کرد. اين مامور روسيه مشغول يک سفر سه روزه بايران است تا در مورد پلاني تبليغات کند که بمنظور تضمين عدم انحراف مواد براي توليد سلاح توسط تهران، غني سازي يورانيم ايران در روسيه صورت گيرد.

ايالات متحده و اروپا سؤ ظن دارند که ايران در صدد توليد اسلحۀ ذروي است. قبلاً در طول ماۀ جاري ادارۀ بين المللي انرژي ذروي فعاليت هاي ذروي ايران را بشوراي امنيت ملل متحد ارجاع کرد.

آژانس خبرگزاري ايتار تاس روسيه از قول کيري ينکو گزارش داد که از پيشرفت مذاکرات با غلام رضا آغازاده، رئيس ادارۀ انرژي ذروي ايران راضي است. اما از توافقي گزارش نداد. ايران اخيراً عمليۀ غني سازي يورانيم را از سر گرفت ولي تاکيد ميکند که اين اقدام براي مقاصد مسالمت آميز است.

XS
SM
MD
LG