لینک های دسترسی

ايالات متحده ميگويد کمک بشري به فلسطينيان ادامه خواهد يافت


فرستادۀ ايالات متحده براي شرق ميانه ميگويد حتي بعد ازانکه گروۀ تندرو اسلامي حماس حکومت آيندۀ فلسطينيان را تشکيل بدهد، کمک بشري براي فلسطينيان ادامه خواهد يافت. ديويد ولچ، معين وزارت خارجه براي امور شرق نزديک گفت ايالات متحده بنيازمندي هاي بشري فلسطينيان متعهد است و متعهد باقي خواهد ماند.

او امروز بعد از ملاقات با محمود عباس، رهبر فلسطينيان در شهر رام الله در کرانۀ غربي رود اردن صحبت ميکرد.

ديويد ولچ، اولين مامور ايالات متحده است که از وقت تقاضاي عباس از حماس جهت تشکيل يک حکومت جديد در قبال پيروزي يک ماۀ قبل آن گروه در انتخابات پارلماني، با او ملاقات ميکند. جورج بش، رئيس جمهور گفته است کمک غير از کمک بشري ايالات متحده براي ادارۀ فلسطينيان باين مربوط خواهد بود که آيا حماس اسرائيل را برسميت شناخته و از خشونت منصرف ميشود يانه.

محمود عباس از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد که وقتي حماس در ماۀ آينده زمام حکومت را بدست ميگيرد کمک را به فلسطينيان قطع نکنند.

XS
SM
MD
LG