لینک های دسترسی

عراق قيود امنيتي را تمديد کرد. وزير دفاع از جنگ داخلي بي پايان هشدار داد


وزير داخلۀ عراق بمنظور جلوگيري از خشونت هاي مذهبي، در قبال بم گزاري روز چهارشنبه در يک زيارت شيعيان، حرکت عراده جات را در بغداد تا صبح روز دوشنبه منع کرده است. باوجود تمديد قيود بر گشت و گزار مقامات عراقي ميگويند افراد مسلح بخانۀ يک فاميل شيعه در نزديک بعقوبه حمله کرده ۱۲ نفر را بقتل رسانيدند.

در جنوب بغداد، مقامات ميگويند به تعقيب تصادمات ديشب، اجساد ۱۴ کماندوي پوليس بدست آمد. همچنان در بغداد، افراد مسلح در مراسم تشييع جنازۀ يک خبرنگار مشهور استيشن تلويزيون العربيه گلوله باري نموده حد اقل سه فرد پوليس را کشتند.

پوليس ميگويد انفجار بمي که در يک موتر تعبيه شده بود باعث قتل حد اقل پنج نفر در کربلا گرديده است.

وزير دفاع عراق ميگويد اگر جنگ داخلي يک بار مشتعل شد پاياني نخواهد داشت و او بمنظور جلوگيري ازان تانک ها را در جاده ها تعبيه خواهد کرد.

در عين زمان، بلاک عمدۀ سياسي عرب هاي سني ميگويد اگر صدراعظم به وعدۀ خود در مورد کاهش بحران وفا کند آن گروه شايد مقاطعه را با تشکيل حکومت جديد متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG