لینک های دسترسی

قواي سعودي پنج تند رو مظنون را به قتل رسانيدند


عربستان سعودي مي گويد، قواي اميني پنج مرد را در رابطه با اقدام ناکام بم گذاري در يک تصفيه خانۀ بزرگ نفت به قتل رسانيده اند.

وزارت داخلۀ عربستان سعودي مي گويد يک تندرو مظنون ششمي در يک حملۀ جداگانه امرو دوشنبه باز داشت شدواز وي تحقيقات بعمل خواهد آمد.

اين پنج مرد در جريان آتشباري کشته شدند که در يک منطقۀ رهايشي رياض با قواي حکومت به تبادلۀ آتشباري پرداختند.مقامات مي گويند دو تن آنها در فهرست اعضاي القاعده بودند که تحت تعقيب عربستان سعودي قرار دارندد. بخش دهشت افگني اين شبکه در عربستان سعودي گفته که در عقب حملۀ هفتۀ گذشته قرارداشته وتعهد کرده که ساير تاسيسات نفتي عربستان سعودي را مورد حمله قرار خواهد داد.

مقامات عربستان سعودي ميگويند درحملۀ روز جمعه ، محافظين در تصفيه خانۀ نفت بسوي دو موتر مهاجم گلوله باري کردند و بم گذاران انتحاري را قبل از اصابت موتر هايشان به تصفيه خانه به قتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG