لینک های دسترسی

مامورين مي گويند انفجار يک فابريکۀ اسلحۀ اسرائيل يک تصادف بوده است


دوازده نفر طي انفجاري در يک مرکز عمدۀ انکشاف مهمات اسرائيلي زخمي شده اند.

يک نطاق اين مرکز بنام رافايل، که مربوط دولت است ودر نزديک شهر شمالي حيفا واقع است اين انفجار را ناشي از موجدويت يک بطري خراب در انجن ديزلي ميداند که در يک محل منزوي اين مرکز واقع است . منابع پليس دليل مختلفي ارائه داشته اند آنها گفته اندکه انفجار در اثر موادي که در يک بوتل انفجار کرد، بوقوع پيوسته است .

زخميان جراحات حفيف يا متوسط داشته و به شفاخانه انتقال داده شدند.

رافايل سلاح پيشرفته بشمول راکت ها و سيستمهاي اسلحۀ الکترونيکي را توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG