لینک های دسترسی

مامورين قزاقستان مي گويند،کينۀ شخصي در عقب قتل رهبر مخالفين قرار داشته است


وزارت داخلۀ قزاقستان مي گويد، يک مامور ارشد پارلمان که هفتۀ گذشته به ارتباط قتل يک رهبر مخالفين باز داشت شده بود، بنابر داشتن کينۀ شخصي به طرح آن قتل اعتراف کرده است .

برزان محمدزندوف امروز دوشنبه گفت که ارژان اوتمبايوف رئيس اداري مجلس سناي قزاقستان اعتراف کرده که وي قتل آلتن بيگ سارسن بايوڤ را بخاطري امر داد که يک خصومت دراز مدت باوي داشت .

محمد زندوڤ گفت اوتمبايوڤ بخاطري اين قتل را طرح نمودکه سارسنبايوڤ در جريان يک مصاحبه بيانات انتقادي درباره وي ابراز داشته بودوشغل و مقام او را صدمه زده است .

XS
SM
MD
LG