لینک های دسترسی

منوچهر  متکي وزير خارجۀ ايران  ميگويد ايران  حق  داشتن تکنالوژي  ذروي را براي مقاصد صلح آميز  دارد


متکي اين مطلب را امروز در جاپان اظهار داشت و درانجا با جونيچيرو کيوزومي صدراعظم جاپان و ساير مامورين ملاقات نمود.

رسانه هاي خبري جاپان ميگويد کيوزومي به وزير خارجۀ ايران گفته است که اميد وار است تهران تدابيري را براي بدست آوردن اعتماد بين المللي به پلانهاي ذروي اش روي دست گيرد.

اين تبصره هاي متکي يک روز بعداز آن بعمل آمد که ادارۀ بين الملي انرژي ذروي گفت تصميم گرفته نتوانسته است که ايران سعي دارد سلاج ذروي توليد کند زيرا اين کشور هنوز هم با تحقيقات اين اداره همکاري کامل دارد.

يک نطاق وزارت خارجۀ جاپان ميگويد مامورين در توکيو سعي کردند متکي را متقاعد بسازند که گزارش اداراۀ بين اللمي انرژي ذروي يک علامت روشني است که وقت براي اقدام ايران از دست ميرود .

XS
SM
MD
LG