لینک های دسترسی

پوليس اندونيزيا ميگويد که حملات دهشت افگني توسط القاعده تمويل ميشود


پوليس اندونيزيا ميگويد که اطلاعاتي بدست اورده است که تمام حملات دهشت افگني در انکشور در جريان چهار سال اخير از جانب شبکه دهشت افگني القاعده تمويل گرديده است

دگروال پدروس راين هارت گلوز ، يک مامور ضد دهشت افگني به خبرنگاران امروز گفت که خالد شيخ محمد رهبر عمليات القاعده شخصا سي هزار دالر را به گروه دهشت افگن جماعه اسلاميه مسوول تمويل انفجارات بم در کلوب شبانه دراکتوبر ۲۰۰۳ دربالي داده است ب که باعث هلاکت ۲۰۰ نفر گرديد

دگروال گلوز ، ميگويد که خالد پول بيشتر را براي انفجارات دوم بم در هوتل جاکارتا در سال ۲۰۰۴ ارسال نموده است . وي اظهار ميدارد که حملات ديگر در جريان دو سال اخير اقلا بطور قسمي با پول باقي مانده بم گزاري هاي قبلي تمويل گرديده است

پوليس از مدت مديدي به اين طرف از ارتباط جماعه اسلاميه با القاعده باخبر بود اما اطلاعات تازه، از نزديکي روابط انها از اندازه ايکه قبلا فکر ميشد ، نمايندگي ميکند

XS
SM
MD
LG