لینک های دسترسی

صدام ميگويد بعد از سؤ قصد بعضي اقدامات تلافي جويانه را هدايت داده بود


صدام حسين، رئيس جمهور برانداخته شدۀ عراق اعتراف کرد که به تعقيب سؤ قصد عليۀ او، محاکمۀ دهاتيان شيعه را که عاقبت اعدام شدند، هدايت داده بود.

صدام امروز در محضر محکمه اي در بغداد گفت که او همچنان زمين هاي زراعتي ملکيت آن دهاتيان را ضبط کرد.

رهبر بر انداخته شدۀ عراق بامر قتل سال ۱۹۸۲ بيش از ۱۴۰ دهاتي، بشمول اطفال از شهر دوجيل متهم است. او امروز در محضر محکمه گفت که محاکمه و ضبط اراضي را بخاطر سؤ قصد سال ۱۹۸۲ هدايت داده بود.

صدام اين عمل را توجيه نموده گفت که دولت حق دارد زمين مسؤلين سؤ قصد را غصب کند. او از قاضي پرسيد: "کدام عمل جرم است؟"

بروز سه شنبه رئيس مدعي العمومان اسناد حکومت را با رابطه بسرکوبي دهاتيان نشان داد. آن اسناد شامل تبصره هاي صدام بخط خودش در مورد بعضي از اعدام هاست. صدام در تبصره هاي امروزي خود در مورد اين مدرک تبصره نکرد.

XS
SM
MD
LG