لینک های دسترسی

رهبر جدائي طلبان کشمير در صدد کسب پشتيباني جورج بش براي خودمختاري کشمير شده است


يک رهبر عمدۀ جدائي طلب کشمير هند نامه اي به جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده فرستاده خواستار حمايت از حق خود اراديت براي آن منطقۀ مورد منازعه گرديده است.

شبير شاه اين نامه را در آستانۀ سفر سه روزۀ جورج بش به دهلي جديد، بسفارت ايالات متحده فرستاده و نقل آن را به قصر سفيد ارسال کرده است.

شبيرشاه، رهبر حزب آزادي ديموکراتيک است. او ميگويد بعقيدۀ او حمايت رئيس جمهور ايالات متحده از حق خود اراديت در قسمت رفع شقاق بين مسلمانان و ايالات متحده کمک زيادي خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG