لینک های دسترسی

ايالات متحده ميگويد موافقتنامۀ ذروي با هند يک قدم عمده به پيش است


يک مقام عاليرتبۀ ايالات متحده ميگويد توافق جديد روي همکاري ذروي بين ايالات متحده و هند يک قدم عمده به پيش را در مورد کنترول انتشار تکنالوژي ذروي تمثيل ميکند.

نکلس برنز، معين وزارت خارجه و رئيس هيئت ايالات متحده در مذاکرات ذروي ميگويد هند براي اولين بار ميتواند دستگاه هاي ذروي توليد برق و تاسيسات مربوط به آنرا بروي تفتيش توسط ادارۀ بين المللي انرژي ذروي باز کند.

او ميگويد محمد البرادعي، رئيس آن اداره اشاره کرده که از توافق حمايت ميکند.

برنز ميگويد حکومت بش امروز به در جريان قرار دادن کانگرس روي اين توافق آغاز خواهد کرد و اميدوار است پشتيباني آن را در تعديل قوانين ايالات متحده در صورت لزوم، بدست آورد. او ميگويد اين توافق همچنان براي ايالات متحده منافع تجارتي دارد و خاطر نشان ساخت که هند به انرژي احتياج دارد و ايالات متحده تکنالوژي را در اختيار دارد.

منتقدين توافق در کانگرس ميگويند اين توافق به کشوري پاداش ميدهد که هيچگاه موافقتنامۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي را امضا نکرده و آزمايشات اسلحۀ ذروي را درين تازگي ها يعني سال ۱۹۹۸ اجرا نموده است.

XS
SM
MD
LG